Groei

Groei is oneindig groot, groot en klein.

"Groei is oneindig groot, groot en klein." ~ Marco Wobben